Filtriraj po kategoriji
Poljoprivredno-prehrambena MSP, Francuska
Tehnička dijagnoza prema IFS sertifikaciji proizvodne linije
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
 • Analiza poslovne prakse kompanije specijalizovane za preradu voća
 • Intervjui sa različitim odeljenjima (nabavka, proizvodnja, osiguranje kvaliteta itd.)
 • Terenska procena industrijske lokacije
 • Obuka tehničkih timova o propisima i saveti o procesima koji će se primeniti kako bi se olakšalo pokretanje IFS proizvodne linije
 • Priprema izveštaja koji uključuje plan korektivnih mera koji će se primeniti u cilju dobijanja sertifikata.

ishod

Lansiranje IFS linije za preradu i pakovanje voća.
Međunarodna kozmetička grupa
Smernice za strategiju označavanja grupe
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
 • Analiza ograničenja i mogućnosti povezanih sa pozicioniranjem preduzeća na organskom i prirodnom tržištu
 • Intervjui sa različitim odeljenjima (istraživanje i razvoj, nabavka, osiguranje kvaliteta, marketing i proizvodnja)
 • Saveti o unutrašnjoj organizaciji za uspešno lansiranje organskih proizvoda
 • Obuka i unapređenje veština za timove.

ishod

6 sesija za podizanje svesti, 60 ljudi je asistiralo tokom projekta
Regionalna kompanija za upravljanje
Podrška strategiji održivog razvoja ESG
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
 • Analiza internog funkcionisanja kompanije za kao i spoljnih investicija
 • Podizanje svesti i mobilizacija timova o izazovima održivog razvoja
 • Dijagnoza aktivnosti u kompanijama i prilagođena pomoć za izgradnju DOP pristupa

ishod

Priprema ESG standarda i razvoj alata za evaluaciju za buduće učešće
Međunarodna kozmetička grupa
Dijagnoza pre lansiranja linije prirodne i organske kozmetike
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
 • Analiza poslovne prakse kompanije u sektoru kozmetike
 • Intervjui sa različitim odeljenjima (nabavka, proizvodnja, osiguranje kvaliteta itd.)
 • Terenska procena industrijske lokacije
 • Obuka tehničkih timova o Cosmos standardu i saveti o procesu koji treba primeniti kako bi se olakšalo lansiranje linije organske kozmetike
 • Izveštaj sa planom korektivnih akcija

ishod

Lansiranje 5 referenci o organskoj kozmetici
Agri-food SME, Francuska
Pomoć u definisanju i primeni strategije DOP-a
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
 • Identifikacija izazova u skladu sa strategijom opšteg menadžmenta
 • Davanje prioriteta i konsultacije sa zainteresovanim stranama, postavljanje ciljeva i učestvovanje u razvoju akcionog plana
 • Operativno predstavljanje CSR projekta
 • Saveti o promociji DOP-a kroz etiketiranje kompanija

ishod

Primena sveobuhvatne strategije DOP-a. Poboljšanje njihove posvećenosti dobijanjem CSR oznake (SME +)
Određivanje MSP
Dijagnoza pre lansiranja linije prirodnih deterdženata
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
 • Analiza poslovne prakse kompanije specijalizovane za prirodne deterdžente
 • Intervjui sa različitim odeljenjima (nabavka, proizvodnja, osiguranje kvaliteta itd.)
 • Terenska procena industrijske lokacije
 • Obuka tehničkih timova o Ecocert standardu za prirodne deterdžente
 • Saveti o procesu koji treba primeniti kako bi se olakšalo lansiranje linije organskih proizvoda sa sertifikatom
 • Izveštaj koji uključuje plan korektivnih mera

ishod

Lansiranje linije proizvoda od 4 sertifikovana prirodna deterdženta
Poljoprivredno-prehrambena zadruga
Dijagnoza pre označavanja Fair For Life
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
 • Tehnička dijagnoza u kooperantskoj firmi sa snažnim lokalnim učešćem i posvećenom održivoj proizvodnji
 • Analiza prakse u kooperantskoj firmi, intervjui i posete na terenu radi procene snaga i područja za poboljšanje funkcionisanja kooperantske firme
 • Obuka različitih odeljenja (proizvodnja, osiguranje kvaliteta, marketing) na etiketi Fair For Life *Ukupni izveštaj, uključujući savete stručnjaka za poštenu trgovinu.

ishod

Lansiranje proizvoda sa oznakom Fair For Life
ASEAN
Pomoć u primeni zajedničkih postupaka sertifikacije i akreditacije
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA

Kao deo programa ASEAN-Australije za razvojnu saradnju (AADCP)

 • Analiza postojećih sistema sertifikacije za dobru poljoprivrednu praksu (GAP) u svakoj državi članici ASEAN-a (10 zemalja)
 • Razvoj alata za koordinisanu primenu i primenu standarda ASEAN GAP od strane nadležnih organa, revizora, proizvođača i potrošača.

ishod

Stvaranje priručnika za sertifikaciju i akreditaciju koje će primenjivati sve države članice ASEAN-a.
Međunarodna poljoprivredno-prehrambena grupa
Dijagnoza pre međunarodnog lansiranja organskih proizvoda
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
 • Analiza poslovne prakse kompanije u okviru različitih odeljenja (nabavka, proizvodnja, osiguranje kvaliteta, marketing itd.) I na različitim proizvodnim lokacijama širom sveta
 • Obuka tehničkih timova o organskim propisima
 • Saveti o procesu koji treba primeniti kako bi se olakšalo lansiranje različitih proizvodnih linija u svakoj ciljnoj zemlji.

ishod

Lansiranje organskih proizvoda u 43 zemlje
Međunarodna poljoprivredno-prehrambena grupa
Tehnička dijagnoza zadruga kakao
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
 • Analiza prakse u zadrugama posvećenim održivoj proizvodnji kakaoa
 • Intervjui i terenske posete radi procene snaga i oblasti za poboljšanje funkcionisanja proizvodnih zadruga
 • Priprema sinteznog izveštaja koji uključuje savete za poboljšanje kvaliteta nabavke

ishod

Uključeno 40 zadruga, 47 poseta proizvođačkim i dobavljačkim zadrugama
OTKRIJ VIŠE