Ključne prakse društveno odgovornog poslovanja ( Korporativna društvena odgovornost - CSR)

Strategija kontinuiranog poboljšanja

Uključenost zaposlenih i klijenata

Primena dobrih praksi

Etička komunikacija i obeležavanje

Ecocert, partner u vašem DOP pristupu

Kao pioniri u razvoju standarda koje karakterišu rigorozni ekološki i socijalni kriterijumi, društvena odgovornost leži u samoj srži projekta Ecocert. Uvereni smo da organizacije imaju glavnu ulogu u ekološkoj tranziciji.

CSR stručnjak vam je na raspoalganju bilo gde u svetu

Vi ste predstavnik kompanije koja želi da promoviše i poboljša svoje prakse u održivom razvoju?

Vi ste profesionalna organizacija koja želi da primeni kolektivni pristup za vođenje i promociju CSR obaveza svojih članova?

Od razumevanja izazova do operativne primene, naši stručnjaci vas podržavaju u pristupu vaše društvene odgovornosti kroz savetovanje, obuku i sertifikaciju u više od 130 zemalja.

Zaštitni znak Ecocert je međunarodno priznat od strane profesionalaca i šire javnosti zasnovanog na visokim zahtevima i kvalitetu njegovih garancija.

Naši međunarodno priznati standardi omogućuju vam da promovišete i garantujete svoje društveno odgovorna poslovanja.

Podstičemo naše kupce da poboljšaju svoju strategiju društveno odgovornog poslovanja, dopunjavajući svoje dobre Fairtrade prakse, praksama kompenzacije ugljenika, itd.

Naši sertifikati: garancija za vaše poslove

Tražite CSR sertifikat?

Naš program obuke: razmena naše stručnosti

Saznajte više o našem programu obuke o društveno odgovornom poslovanju - CSR

Odgovorna nabavka: dobijanje etikete Fair for Life

U zavisnosti od vaše dostupnosti

Virtuelna učionica ili e-učenje

2h

CSR: od teorijskih principa do stvarnih praksi u kompanijama

U zavisnosti od vaše dostupnosti

Virtuelna učionica ili e-učenje

2h

Odgovorna kupovina: kombinovanje performansi i pozitivnog uticaja na životnu sredinu i društvo

U zavisnosti od vaše dostupnosti

Virtuelna učionica ili e-učenje

7h

Pogledajte još programa obuke

Naše savetovanje, naša stručnost za vaše projekte

Pomažemo vam u razvoju odgovarajućih rešenja koja su prilagođena vašim ciljevima i vrednostima. Ovde možete pronaći naše reference o društveno odgovornom poslovanju (CSR)

Saznajte više
Poljoprivredno-prehrambena MSP, Francuska
Tehnička dijagnoza prema IFS sertifikaciji proizvodne linije
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Analiza poslovne prakse kompanije specijalizovane za preradu voća * Intervjui sa različitim odeljenjima (nabavka, proizvodnja, osiguranje kvaliteta itd.) * Terenska procena industrijske lokacije * Obuka tehničkih timova o propisima i saveti o procesima koji će se primeniti kako bi se olakšalo pokretanje IFS proizvodne linije * Priprema izveštaja koji uključuje plan korektivnih mera koji će se primeniti u cilju dobijanja sertifikata.

ishod

Lansiranje IFS linije za preradu i pakovanje voća.
Međunarodna kozmetička grupa
Smernice za strategiju označavanja grupe
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Analiza ograničenja i mogućnosti povezanih sa pozicioniranjem preduzeća na organskom i prirodnom tržištu * Intervjui sa različitim odeljenjima (istraživanje i razvoj, nabavka, osiguranje kvaliteta, marketing i proizvodnja) * Saveti o unutrašnjoj organizaciji za uspešno lansiranje organskih proizvoda * Obuka i unapređenje veština za timove.

ishod

6 sesija za podizanje svesti, 60 ljudi je asistiralo tokom projekta
Regionalna kompanija za upravljanje
Podrška strategiji održivog razvoja ESG
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Analiza internog funkcionisanja kompanije za kao i spoljnih investicija * Podizanje svesti i mobilizacija timova o izazovima održivog razvoja * Dijagnoza aktivnosti u kompanijama i prilagođena pomoć za izgradnju DOP pristupa

ishod

Priprema ESG standarda i razvoj alata za evaluaciju za buduće učešće
Međunarodna kozmetička grupa
Dijagnoza pre lansiranja linije prirodne i organske kozmetike
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Analiza poslovne prakse kompanije u sektoru kozmetike * Intervjui sa različitim odeljenjima (nabavka, proizvodnja, osiguranje kvaliteta itd.) * Terenska procena industrijske lokacije * Obuka tehničkih timova o Cosmos standardu i saveti o procesu koji treba primeniti kako bi se olakšalo lansiranje linije organske kozmetike * Izveštaj sa planom korektivnih akcija

ishod

Lansiranje 5 referenci o organskoj kozmetici
Pronađite još referenci

Pronađite više servisa Ecocert-a

Fairtrade

 
Saznajte više

Biodiverzitet i klimatske promene

 
Saznajte više