Pravna obaveštenja

UREDNIK

Ecocert Francusko «Societe Anonime» sa osnovnim kapitalom od 442 400 €Sedište: Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L'Isle Jourdain (Francuska)N ° RCS AUCH 380 725 002Poreski broj unutar zajednice: FR 18380 725 002 00014

Kontakt : Broj telefona: +33 (0) 5 62 07 34 24E-adresa: contact@ecocert.comDirektor publikacije: Gospodin Philippe THOMAZO, izvršni direktorRukovodilac uredništva: Odeljenje za komunikacije

WEB SAJT Domaćin

Microsoft Ireland Operations LimitedSedište: Blackthorn Road - Dublin 18 (IRSKA)Broj telefona: (+353) 1800 554 943

AKREDITACIJA

Sertifikacija podleže nadzoru nadležnih organa

  • ECOCERT France SAS: Akreditacija br. 5-0035 za sertifikaciju proizvoda i usluga, opseg dostupan na www.cofrac.fr
  • ECOCERT Greenlife SAS: Oznaka ECOCERT, akreditacija br. 5-0520, sertifikacija proizvoda i usluga, opseg dostupan na www.cofrac.fr
    ECOCERT Greenlife je akreditovan od strane IOAS za obim sertifikacije proizvoda. Registracioni broj: 133. Molimo pogledajte trenutne informacije na www.ioas.org/accreditation/accredited-bodies/.
  • ECOCERT SAS : Akreditacija br.5-0657 kompanije Cofrac za sertifikaciju proizvoda i usluga. Spisak akreditovanih web lokacija i opsega dostupnih na www.cofrac.fr; Pristup listi aktivnosti obuhvaćenih Cofrac akreditacijom
  • ECOCERT Environment SAS: Akreditacija br. 4-0011 za sertifikaciju sistema upravljanja. Akreditacija br. 5-0635 za sertifikaciju proizvoda i usluga. Opseg dostupan na www.cofrac.fr