5 razloga da nam se pridružite

1

Posvećena kompanija

Da li želite da radite za kompaniju koja se trudi svakodnevno za poboljšanje blagostanja naše planete? Ako je odgovor da, pridružite se Ecocert-u danas i dobro iskoristite svoje veštine!

2

Međunarodno prisustvo

Ecocert je prisutan širom sveta. Od Madagaskara do Kanade, od Švajcarske do Japana, danas imamo 28 kancelarija na 4 kontinenta.

3

Istorijski igrač u organskoj poljoprivredi

Da li ste znali da je Ecocert bio jedan od pionira organske poljoprivrede , promovišući nove i ekološki prihvatljivije poljoprivredne prakse od 1991. godine

4

Izgradnja naših timova

Verujemo da je obuka snažan motivacioni faktor. Iz tog razloga naši zaposleni imaju koristi od kvalitetne početne obuke.

Ecocert favorizuje internu mobilnost i unapređenja unutar Grupe. Stoga je moguće premostiti jaz između povezanih profesija sa ciljanim usavršavanjem.

5

Prijatno radno okruženje

U Ecocertu se trudimo da stvorimo prijatno radno okruženje za sve naše zaposlene , jer smo uvereni da lično ispunjenje doprinosi kolektivnom uspehu.

Otkrijte profesije koje nudimo

Audit

Kao učesnik na terenu koji je u direktnom kontaktu sa našim klijentima, osiguravate da se poštuje organska proizvodnja, odgovorna i održiva praksa

Proces sertifikacije

Odgovorni ste za centralizaciju i analizu raznih informacijau vezi sa praksom naših klijenataina, kako bi se donela najprikladnija odluka o sertifikaciji.

Odnos sa kupcima

Vodite naše klijente kroz angažovani proces, dok u isto vreme identifikujete njihove potrebe i održavate i razvijate kvalitetan poslovni odnos.

Korporativne usluge

Vi ste zaduženi operativni tim, dajući im savete pri razvoju njihovih projekata i pri donošenju odluka, pružajući im stručnu podršku svakodnevno.

Savetovanje / Konsalting

Savetujete naše klijente o realizaciji osmišljenih projekata kao i da im pomgonete da poboljšaju svoju ekološku praksu i održivi razvoj.

Obuka

Vi ste odgovorni za razvoj obuka zaposlenih u kompanijama klijenata i lokalnih vlasti, kao i za predlaganje metode obuke koja najviše odgovara njihovim potrebama.

1800

saradnici

36

prosečna starost naših zaposlenih

200

godišnja stopa zapošljavanja

Naše mogućnosti za posao

Trenutno nemamo slobodnih radnih mesta
u ovoj zemlji, ali uvek smo u potrazi za dobrim kadrovima!

POGLEDAJTE PONUDE GRUPE ECOCERT

Pronađite više o uslugama Ecocert-a

O nama

Rad ka održivom razvoju sveta

Saznajte više

Ecocert Sertifikacija

Osigurati održive prakse

Saznajte više