• 143,001

proizvođači i radnici imaju koristi od programa „Fair for Life“

50

Uključene zemlje

  • 14.5

milion evra razvojnog fonda, uloženog zahvaljujući programu „Fair for Life“

Ključne prakse Fair Trade-a

Pristojni i sigurni uslovi rada u čitavom lancu snabdevanja

Poštena nabavna cena superiorna u odnosu na uobičajenu tržišnu cenu, kao i zagarantovana minimalna cena

Ekološki prihvatljive poljoprivredne prakse

Osnaživanje i autonomija proizvođača

Ecocert, podržavajući Fairtrade

U skladu sa osnivačkim principima i istorijom kompanije Ecocert, kao pionir u procesu sertifikacije u organskoj poljoprivredi, Ecocert je odlučio da ide dalje integrišući socijalne i ekonomske dimenzije u svoje usluge sertifikacije. Tako je 2006. stvoren Fair For Life, rigorozan i cenjen program sertifikacije kroz koji je Ecocert postao ključni igrač na međunarodnoj sceni Fair Trading-a u poslednjih 15 godina.

Fairtrade eksperi su Vam dostupni bilo gde u svetu

Vi ste proizvođač, zadruga, prerađivač, uvoznik i / ili izvoznik, vlasnik brenda ili distributer?

Da li biste želeli da se bavite Fairtrade trgovinom?

Profesionalci na medjunarodnom tržištu su prepoznali naše konsultantske usluge, obuke i sertifikacione aktivnosti vezano za Fairtrade.

Naš program Fair For Life primenljiv je na sve operacije u vašim sektorima, od proizvodnje do distribucije. Fair For Life kombinuje rigorozne socijalne, ekonomske i ekološke norme

Logo Ecocert-a je međunarodno priznat od strane profesionalaca i stručnjaka, što pruža određene beneficije zasnovane na visokim standardima i kvalitetu usluga.

Pružamo usluge sertifikacije vaših proizvoda u skladu sa drugim Fairtrade standardima.

Takođe možete dopuniti svoje odgovorne strategije traženjem sertifikata za svoje održive prakse, kao što je organska poljoprivreda ili CSR.

Naši sertifikati: garancija za vaše poslove

Da li tražite Fairtrade standard?

Naš program obuke: razmena naše stručnosti

Saznajte više o našim programima Fairtrade obukama

Fairtarde od severa do juga: standard FAIR FOR LIFE

U zavisnosti od vaše dostupnosti

Virtuelna učionica ili e-učenje

6h

Fairtrade sever-sever: od partnerstva sa poljoprivrednicima do obeležavanja FAIR FOR LIFE

U zavisnosti od vaše dostupnosti

Virtuelna učionica ili e-učenje

6h

Fairtrade osnove

U zavisnosti od vaše dostupnosti

Virtuelna učionica ili e-učenje

1h30

Pogledajte još programa obuke

Naše savetovanje, naša stručnost za vaše projekte

Pomažemo vam u razvoju odgovarajućih rešenja koja su prilagođena vašim ciljevima i vrednostima. Ovde možete pronaći naše Fairtrade reference

Saznajte više
Trgovac-baštenski centar
Pomoć u primeni prava dobavljača
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Analiza postojeće poslovne prakse kako bi se identifikovale glavne tačke posvećenosti dobavljačima * Procena trenutne situacije u vezi sa upravljanjem ekološkim i socijalnim rizicima u okviru proizvodnih lanaca * Obuka timova za podizanje njihove svesti o pristupu * Priprema tačaka praćenja za procenu dobavljača * Stvaranje modula za obuku za e-učenje

ishod

Stvaranje 4 prilagođena modula za e-učenje u grupi Politika odgovorne kupovine
Hemijska sektorska grupa
Pomoć za strategiju društveno odgovornog poslovanja koja se primenjuje na dobavljače.
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* SWOT analiza sistema i alati za procenu DOP-a dobavljača * Pregled dokumenata i intervjui sa ključnim odeljenjima (nabavka, osiguranje kvaliteta, DOP) * Identifikacija strateških područja za jačanje politike odgovornog snabdevanja * Ukupni izveštaj o performansama uspostavljenog sistema * Predlozi akcija koje uzimaju u obzir dužnost kompanije prema zaposlenima, kako bi se sprečili socijalni, ekološki i menadžerski rizici

ishod

Validacija strategije DOP dobavljača od strane glavnog klijenta grupe
FAO
Analiza tržišnih trendova nadoknađivanja ugljenika u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Mapiranje placeva proizvođača uključenih na tržište smanjenja emisije ugljenika (regulatorna tela, privatne kompanije, vlasnici etiketa itd.) * Pregled dokumenata postojećih metodologija i trendova * Intervjui sa različitim sektorima kako bi se analizirale snage i slabosti uspostavljenih sistema procene i unapređenja.

ishod

U toku
Sektor boja
Stvaranje privatnog standarda
OTKRIJTE PODRŠKU ECOCERTA
* Pomoć u promociji dobrih praksi međunarodne grupe u sektoru boja * Identifikacija dobrih formulacija i proizvodnih praksi kompanije koje treba promovisati kako bi se istakla na ovom tržištu * Priprema privatnog standarda sa kriterijumima i indikatorima inspekcije i stvaranje nezavisnog sistema revizije.

ishod

Izrada alata za analizu rizika i praćenje sistema kvaliteta
Pronađite još referenci

Saznajte više o uslugama Ecocert-a

Organska poljoprivreda

 
Saznajte više

Korporativna društvena odgovornost

 
Saznajte više