„Politika zaštite podataka koja se odnosi na upotrebu Web lokacije ==================================================== ======

Ecocert će se pobrinuti da se lični podaci koje prikuplja od korisnika svoje web stranice kada koriste sadašnju web stranicu ili kada kontaktiraju Ecocert telefonom, e-poštom ili putem kontakt obrasca dostupnog na web lokaciji obrađuju u skladu sa Opštim propisima o zaštiti podataka i francuskim Zakonom o zaštiti podataka.

UVOD

Ova politika zaštite ličnih podataka koja se odnosi na upotrebu Web lokacije namenjena je opisu:

 • vrste ličnih podataka koje Ecocert može prikupiti tokom upotrebe web lokacije ili tokom prvog kontakta telefonom, e-poštom ili putem kontakt obrasca dostupnog na ovoj web lokaciji,
 • svrhe obrade podataka i njihove pravne osnove,
 • mogući primaoci ličnih podataka,
 • period čuvanja ličnih podataka, kao i,
 • prava vezana za ove lične podatke.

Ecocert je takođe razvio specifičnu politiku u vezi sa zaštitom ličnih podataka svojih partnera, uključujući (potencijalne) klijente. Ova politika je dostupna na zahtev.

1 / VRSTE LIČNIH PODATAKA I IZVORA

Ecocert će osigurati da prikuplja i obrađuje samo podatke koji su strogo neophodni za svrhu kojoj se teži (minimiziranje podataka).

Kada pristupate i koristite web lokaciju ili kada kontaktirate Ecocert telefonom, e-poštom ili putem obrasca dostupnog na Veb lokaciji, Ecocert može imati pristup sledećim podacima:

 • Vaše ime i prezime
 • Vaša lična i / ili profesionalna adresa e-pošte
 • Vaš lični i / ili profesionalni broj telefona
 • Vaša poštanska adresa / vaša lokacija

2 / SVRHA I ZAKONITOST OBRADE LIČNIH PODATAKA

Tretmani koje sprovodi Ecocert odgovaraju eksplicitnoj, legitimnoj i odlučnoj svrsi.

Ecocert obrađuje vaše podatke u sledeće svrhe:

 • kako biste odgovorili na vaše zahteve poslate putem kontakt obrasca, e-poštom ili naznačene telefonom. U ovom slučaju, obrada vaših ličnih podataka deo je legitimnog interesa koji Ecocert teži, naime, da ispuni vaš zahtev;
 • kako bismo osigurali da naša web lokacija radi na optimalan način, koristeći kolačiće. Moramo dobiti vašu saglasnost kako bismo omogućili funkcionisanje kolačića. Ako želite da izmenite postavke u vezi sa ovim kolačićima, možete se obratiti našoj [specifičnoj politici za upravljanje kolačićima dostupnim na web lokaciji. ] (https://wwwecocert.com/en/flatpage/cookies-management-policy)

3 / KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?

Ecocert čuva vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ostvario cilj postignut u vreme njihovog prikupljanja. U slučaju da bi vam Ecocert trebali vaše lične podatke u bilo koju drugu svrhu osim one za koju su prvobitno prikupljeni, Ecocert će vas obavestiti i, ako je potrebno, zatražiti vaš prethodni pristanak.

4 / PRENOS VAŠIH PODATAKA IZVAN EU

Ecocert će preneti vaše lične podatke pravnim licima grupe Ecocert ili kompanijama koje podugovaraju sa sedištem van Evropske unije samo u slučaju da je to potrebno za obradu vašeg zahteva.

5 / VAŠA PRAVA U VEZI SA VAŠIM LIČNIM PODACIMA I PRIMENJIVIM POSTUPKOM

U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo na pristup, ispravku, brisanje i ograničenje obrade vaših ličnih podataka. Takođe imate pravo na prenosivost svojih ličnih podataka i pravo da definišete sudbinu svojih podataka nakon vaše smrti. Ova prava možete da ostvarite tako što ćete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka (DPO - Data protection officer):

 • putem e-pošte: [personaldata@Ecocert.com] (mailto: personaldata@Ecocert.com)
 • poštom : Ecocert Primaoc: Službenik za zaštitu podataka (DPO) Lieu-dit Lamothe Ouest 32600 L’ISLE-JOURDAIN FRANCUSKA

Uz sve zahteve mora biti priložen važeći dokaz o identitetu.

Ako niste u mogućnosti da ostvarite svoja prava prema gore opisanom postupku i smatrate da obrada vaših ličnih podataka predstavlja kršenje propisa, možete podneti žalbu francuskom Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés; bilo putem obrasca dostupnog na njenoj web stranici [www.cnil.fr] (http://www.cnil.fr), bilo poštom na adresu dostupnu na veb lokaciji [www.cnil.fr] (http: // www.cnil.fr). "