Filtreleyin
Profesyonel federasyon
Bir çevresel analiz ve yönetim aracının geliştirilmesi
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
Organik sektördeki KOBİ'ler için çevre analizini kolayca gerçekleştirmek ve ilgili eylemleri yönetmek için çevrimiçi bir platformun (SaaS modeli) geliştirilmesi

sonuç

Sendika tarafından sunulan ve üyeleri tarafından erişilebilen çevresel analiz ve izleme çevrimiçi aracı
Tarımsal gıda KOBİ, Fransa
Bir üretim hattının IFS sertifikasyonuna yönelik teknik teşhis
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Meyve işlemede uzmanlaşmış bir şirketin iş uygulamalarının analizi * Çeşitli departmanlarla görüşmeler (Satınalma, Üretim, Kalite Güvence vb.) * Sanayi bölgesi sahasında teşhis * Bir IFS üretim hattının başlatılmasını kolaylaştırmak için uygulanacak süreçlerle ilgili düzenlemeler ve tavsiyeler konusunda teknik ekiplerin eğitimi * Sertifika almak için uygulanacak düzeltici eylem planını içeren bir rapor hazırlanması.

sonuç

IFS meyve işleme ve paketleme hattının tanıtımı.
FAO
Tarım-gıda sektöründeki karbon dengeleme pazarı eğilimlerinin analizi
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Karbon dengeleme piyasasına dahil olan oyuncuların (düzenleyici kurumlar, özel şirketler, etiket sahipleri vb.) peyzajının haritalandırılması * Mevcut metodolojilerin ve eğilimlerin dokümental incelemesi * Yerleşik değerlendirme ve terfi sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek için çeşitli sektör oyuncularıyla görüşmeler.

sonuç

Devam etmekte
Uluslararası kozmetik grubu
Bir dizi doğal ve organik kozmetik ürünün faaliyete geçmeden önce teşhisi
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Kozmetik sektöründeki bir firmanın iş uygulamalarının analizi * Çeşitli departmanlarla görüşmeler (Satınalma, Üretim, Kalite Güvence vb.) * Endüstriyel birimin Saha Teşhisi * Organik bir kozmetik hattının faaliyete geçirilmesini kolaylaştırmak için Cosmos standardı konusunda teknik ekiplerin eğitimi ve uygulanacak süreçle ilgili tavsiyeler * Düzeltici eylem planı içeren rapor

sonuç

5 organik kozmetik referansın tanıtımı
Uluslararası danışmanlık şirketi
Üçlü organik üretim zincirinin kurulmasında yardım
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* İlgili üç üretim zincirinin yukarı ve aşağı oyuncularının tanımlanması: sakız ağacı, firavuninciri, arıcılık ürünleri * Mevcut üretim uygulamalarının teşhisi * Organik tarımın yaygınlaştırılması için bir eylem planı önerisi * Her sektöre özel araç ve teknik kılavuzların geliştirilmesi (dönüştürme süresi, üretim ve işleme uygulamaları, etiketleme vb.) * Projenin sürekliliğini sağlamak için üretici ve eğitmenlerin eğitimi.

sonuç

150'den fazla üretici ve teknisyenin eğitimi
FAO
İki pilot coğrafi işaretin oluşturulması
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Coğrafi işarete uygun belirli ürünlerin tanımlanması * Coğrafi bölgeye göre özellikleri tanımlama * Bursa ilinde resmi bir kalite ve menşe işaretleri sistemi kurmak * Yasal ve kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi * Üretici gruplarının yapılandırılması ve eğitimi * Ürünün çekiciliğini değerlendirmek için pazarlama testi.

sonuç

Bursa, Türkiye'de iki coğrafi işaretin lansmanı
Uluslararası tarımsal gıda grubu
Asya ve Orta Doğu'da pazar araştırması
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Asya ve Orta Doğu'daki organik pazarın analizi * Yeni ürünler için konumlandırma stratejisi tavsiyesi * Bu pazarlarda uygulanacak üretim koşullarının belirlenmesi için düzenleyici ve teknik destek.

sonuç

3 pazar konumlandırma senaryosu önerisi
Tarımsal gıda kooperatifi
Fair For Life etiketlemesinden önce teşhis
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Güçlü yerel katılımı olan ve sürdürülebilir üretime bağlı bir kooperatif içinde teknik teşhis * Kooperatifin işleyişinin iyileştirilmesi için güçlü yönleri ve alanları değerlendirmek için kooperatif içindeki uygulamaların analizi, mülakatlar ve saha ziyaretleri * Çeşitli departmanların (Üretim, Kalite Güvence, Pazarlama) Fair For Life etiketi konusunda eğitimi * Adil ticaret uzmanlarının tavsiyelerini içeren sentez raporu.

sonuç

Fair For Life etiketli ürünlerin tanıtımı
Uluslararası kozmetik grubu
Sürdürülebilirlik programını izlemede yardım
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Sürdürülebilirlik programının hedeflerine ulaşmak için gruba rehberlik etmek * Hammadde üretim zincirlerinin analizi ve sosyal ve çevresel performans göstergelerini (KPI'lar) değerlendirmek ve izlemek için en iyi stratejinin tanımlanması * Tüm sektör oyuncularının sürdürülebilir bir üretim ve değer dağıtım yöntemine bağlılıklarını sağlamak için çok taraflı sözleşmelerin uygulanmasını desteklemek.

sonuç

Her yıl 39 performans göstergesi değerlendirildi, 10 çok taraflı sözleşmenin imzalanmasına yardım edildi
ASEAN
Assistance in the implementation of common certification and accreditation procedures
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
As part of the ASEAN-Australia Development Cooperation Program (AADCP) * Analysis of existing certification systems for Good Agricultural Practices (GAPs) in each ASEAN member state (10 countries) * Development of tools for a coordinated implementation and application of the ASEAN GAP standard by competent authorities, auditors, producers and consumers.

sonuç

Creation of certification and accreditation manuals to be applied by all ASEAN member states.
Kurumsal vakıf
Orman-İklim projeleri için finansman taleplerinin değerlendirilmesi
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Finansman talepleri için çerçevelerin oluşturulması * Didaktik destek materyallerinin uygulanması ve bir proje değerlendirmesi * Orman-İklim projeleri için vakfın finansman kararlarını desteklemek amacıyla güvenilir ve pragmatik bir değerlendirme sisteminin geliştirilmesi (yeniden ağaçlandırma, karbon dengeleme, vb.).

sonuç

Finansman kararlarının güvenilirliğini artırmak için kapsamlı proje analiz aracı
Uluslararası kozmetik grubu
Bir üçüncü taraf değerlendirme aracının oluşturulması
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Kozmetik hammaddeleri ve tekstil aksesuarları için sorumlu kaynak sağlama programının güçlü ve zayıf yönlerinin analizi * Bu hammaddelerin ve aksesuarların üretim zincirleri için çevresel ve sosyal değerlendirme ızgarasının geliştirilmesi * 24 ülkede değerlendirme yapmak * Üretim zincirlerini daha da geliştirmek ve etkiyi iyileştirmek için eylem planlarının raporlanması ve önerilmesi.

sonuç

32 üretim zinciri 2009'dan beri periyodik olarak değerlendirildi
Merkezi satın alma ofisi
Su ürünleri yetiştiriciliği ve sürdürülebilir balıkçılık etiketi
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri etiketlerinin analizi * Deniz ürünleri satın alma stratejisinin geliştirilmesine katılım * Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ürünlerinin sorumlu bir şekilde satın alınması için dahili bir özel iyi uygulamalar standardının oluşturulması.

sonuç

9 sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri etiketi analiz edilmesi Sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen ürünler için iyi satın alma uygulamaları için dahili bir özel standart oluşturulması.
Uluslararası kozmetik grubu
Grubun etiketleme stratejisi hakkında rehberlik
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Şirketin organik ve doğal pazardaki konumlanmasıyla ilgili kısıtlamaların ve fırsatların analizi * Çeşitli departmanlarla görüşmeler (Ar-Ge, Satın Alma, Kalite Güvence, Pazarlama ve Üretim) * Organik ürünlerin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi için iç organizasyon tavsiyesi * Takımlar için eğitim ve beceri geliştirme.

sonuç

6 farkındalık artırma oturumu, proje sırasında 60 kişiye yardımcı oldu
Özel içecek mağazaları
Kalite sistemini teşvik etmek için araç geliştirme
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Kalite sistemini teşvik etmek için tavsiye ile teşhis * Yaklaşım uygulamasına ilişkin farkındalıklarını artırmak için ekiplerin eğitimi * Kalite yaklaşımının temel ilkelerini belirleyen bir tüzüğün hazırlanması.

sonuç

Risk analizi ve kalite sistemi izleme araçlarının oluşturulması
Uluslararası tekstil grubu
GOTS sertifikalı kıyafetlerin piyasaya sürülmesinden önce teşhis
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Baskı sektöründeki bir firmanın iş uygulamalarının analizi * Çeşitli departmanlarla görüşmeler (Satınalma, Üretim, Kalite Güvence vb.) * Sanayi bölgesinin saha teşhisleri * GOTS standardı konusunda teknik ekiplerin eğitimi * Bir dizi sertifikalı ürün tanıtımını kolaylaştırmak için uygulanacak süreçlere ilişkin tavsiyeler * Düzeltici eylem planı içeren rapor

sonuç

Giyim tekstilleri için 20 organik referansın tanıtımı
Uluslararası tarımsal gıda grubu
Organik ürünlerin uluslararası faaliyetinden önce teşhisi
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Bir şirketin çeşitli departmanlarında (Satın Alma, Üretim, Kalite Güvence, Pazarlama vb.) ve dünya çapındaki farklı üretim tesislerinde iş uygulamalarının analizi * Organik düzenlemeler konusunda teknik ekiplerin eğitimi * Her hedef ülkede farklı ürün gruplarının tanıtımını kolaylaştırmak için uygulanacak süreçle ilgili tavsiyeler.

sonuç

43 ülkede organik ürünlerin tanıtımı
Uluslararası STK
Tarımsal ürünlerin tanıtım stratejisine yardım
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Burkina Faso'dan iki işlenmiş tarım ürünü için promosyon senaryolarının stratejik analizi: kaju fıstığı ve kuru mango * Sektör oyuncuları ve yerel yönetimlerle görüşmeler * Olası kalite işaretlerinin maliyet-fayda karşılaştırmalı analizi: organik, coğrafi işaretler, adil ticaret vb.

sonuç

Her bir tanıtım senaryosu için bir eylem ve bütçe planının hazırlanması
Uluslararası tarımsal gıda grubu
Kakao kooperatiflerinin teknik teşhisi
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Sürdürülebilir kakao üretimini taahhüt eden kooperatifler içindeki uygulamaların analizi * Üretici kooperatiflerinin işleyişinin iyileştirilmesi için güçlü yönleri ve alanları değerlendirmek için mülakatlar ve saha ziyaretleri * Kaynak bulma kalitesini iyileştirmek için tavsiyeler içeren bir sentez raporunun hazırlanması

sonuç

40 kooperatif dahil, üretici ve tedarikçi kooperatiflere 47 ziyaret
Ormancılık grubu
Teknik şartnamelerin hazırlanması
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Yerel paydaşların belirlenmesi * FSC standardını Yeni Kaledonya'ya uyarlamak için FSC France ile ortaklaşa FSC standardının değiştirilmesi * Teknik şartnamelerin hazırlanmasına yardımcı olmak için atölyelerin oluşturulması ve düzenlenmesi * Denetim kriterleri ve göstergelerinin tanımı ve hazırlanması * Doğrulama sürecinin FSC International ile koordinasyonu.

sonuç

Ulusal düzeyde FSC tanınması
Tarımsal gıda KOBİ, Fransa
Gıda güvenliği kültürü uygulamasının kılavuzu
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Gıda Güvenliği Kültürünün Tanımlanması uygulanmasında, genel yönetim stratejisi doğrultusunda zorlukların belirlenmesi * Eylem planının hedef belirlemesi ve katılımcı gelişimi * Gıda Güvenliği Kültürü projesinin operasyonel sunumu

sonuç

Gıda Güvenliği Kültürü politikasının tanımı ve süreci kolaylaştırmak için araçların kullanıma sunulması
Sürdürülebilir Vanilya Girişimi (SVI)
Vanilya sektörü için bir izlenebilirlik aracının oluşturulması
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Sektörün izlenebilirliğini artırmak için vanilya sektörünün ana oyuncularını bir araya getiren Sürdürülebilir Vanilya Girişimi (SVI)' na destek * Uluslararası vanilya pazarının zorluklarının saha teşhisi ve analizi (ürün kalitesi ve izlenebilirliği, fiyat oynaklığı vb.) * İzlenebilirlik için teknik şartnamelerin hazırlanması ve dijital izlenebilirlik aracının geliştirilmesi için destek * Geliştirilen araçların saha değerlendirmesi ve testi.

sonuç

Uzun vadede 80.000 koleksiyoner, 6.000 aracı ve 100 ihracatçının katılımı
DAHA FAZLASINI BULUN