Daha sürdürülebilir bir tarımsal gıda sektörü için hareket edin

Çevre korumasını üretimin her aşamasına entegre edin:

Toprak verimliliğini artırın, doğal kaynakları nicelik ve nitelik olarak koruyun, canlı ekosistemlere saygı gösterin, ortak ürünlerin önemini teşvik edin.

Sosyal açıdan sorumlu sektörlerin gelişmesini sağlayın:

Onurlu çalışma koşulları sağlarken, yerel halkın gıda özerkliğini korurken, adil fiyatlar belirlerken, uzun vadeli ticari ilişkileri geliştirirken ve gıda israfını azaltırken üreticileri destekleyin.

Tedarik zincirinin karmaşıklığının üstesinden gelmek için sektörü koruyun:

Tedarikçileriniz, müşterileriniz ve tüketicilerinizle güven bağını güçlendirmek için sağlık tehlikelerini kontrol edip izlenebilirliği ve şeffaflığı garanti edin.

Ecocert, kendini organik tarıma adamıştır

Organik sertifikasyonun öncüleri olarak, üreticiden dağıtıcıya tedarik zincirinin her aşamasında en iyi tarım ve tarımsal gıda uygulamalarının geliştirilmesine 30 yılı aşkın süredir katkıda bulunuyoruz.

Uzmanlığımız size dünya çapında fayda sağlıyor

Üretici, gıda işleyici, ihracatçı, ithalatçı, distribütör, kooperatif, restoran sahibi veya kurum musunuz? Yeni çevresel ve sosyal uygulamaları benimsemek ister misiniz?

Uzmanlarımız eğitim, danışmanlık ve sertifikasyon hizmetleri aracılığıyla sürdürülebilir uygulamaları oluşturmanıza ve geliştirmenize yardımcı olur. Geniş uluslararası ağımız sayesinde, küresel tedarik zincirimiz yukarıdan aşağıya doğru ilerliyor.

Organik sertifikasyonda dünya lideri olarak, Ecocert markası dünya çapında bir garantidir.

Riskleri yönetmek ve bir ilerleme stratejisi başlatmak için Ecocert, Organik tarım ve sürdürülebilir üreticilik, Gıda güvenliği ve Kalitesi, Fair Trade (Adil Ticaret) veya Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanlarında tanınmış standartlar sunar. Şirketinizde çözümlerimiz birbirinden bağımsız olarak uygulanabilir veya kapsamlı bir sorumlu iş yaklaşımı çerçevesinde birleştirilebilir.

Eğitim programımız: uzmanlığımızın paylaşımı

TARIMSAL GIDA eğitim programımızı bulun

Fair Trade (Adil Ticaret): temelleri

Uygunluğunuza bağlı olarak

Sanal sınıf veya e-öğrenme

1s 30 dk

Organik Tarım: temelleri

Uygunluğunuza bağlı olarak

Sanal sınıf veya e-öğrenme

1s 30 dk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: teorik ilkelerden uygulamaya

Uygunluğunuza bağlı olarak

Sanal sınıf veya e-öğrenme

2s

Daha fazla eğitim programı görüntüleyin

Danışmanlık hizmetlerimiz: projelerinize adanmış bilgi birikimimiz

Hedeflerinize uygun özel çözümler geliştirmenize yardımcı oluyoruz. TARIMSAL GIDA'daki referanslarımızı aşağıda bulabilirsiniz

Daha fazlasını bulun
Tekstil VSE
Bir CSR stratejisinin uygulanmasında yardım
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Dahili CSR görevlisinin eğitimi * Sahada kişiselleştirilmiş desteğin devamı. * Genel yönetim stratejisi doğrultusunda zorlukların tanımlanması * Hiyerarşi ve paydaş danışmanlığı * Eylem planının hedef belirlemesi ve katılımcı gelişimi * CSR projesinin operasyonel sunumu.

sonuç

CSR etiketinin edinilmesi: SME +
Uluslararası tarımsal gıda grubu
Asya ve Orta Doğu'da pazar araştırması
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Asya ve Orta Doğu'daki organik pazarın analizi * Yeni ürünler için konumlandırma stratejisi tavsiyesi * Bu pazarlarda uygulanacak üretim koşullarının belirlenmesi için düzenleyici ve teknik destek.

sonuç

3 pazar konumlandırma senaryosu önerisi
Merkezi satın alma ofisi
Su ürünleri yetiştiriciliği ve sürdürülebilir balıkçılık etiketi
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri etiketlerinin analizi * Deniz ürünleri satın alma stratejisinin geliştirilmesine katılım * Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ürünlerinin sorumlu bir şekilde satın alınması için dahili bir özel iyi uygulamalar standardının oluşturulması.

sonuç

9 sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri etiketi analiz edilmesi Sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen ürünler için iyi satın alma uygulamaları için dahili bir özel standart oluşturulması.
Sürdürülebilir Vanilya Girişimi (SVI)
Vanilya sektörü için bir izlenebilirlik aracının oluşturulması
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
* Sektörün izlenebilirliğini artırmak için vanilya sektörünün ana oyuncularını bir araya getiren Sürdürülebilir Vanilya Girişimi (SVI)' na destek * Uluslararası vanilya pazarının zorluklarının saha teşhisi ve analizi (ürün kalitesi ve izlenebilirliği, fiyat oynaklığı vb.) * İzlenebilirlik için teknik şartnamelerin hazırlanması ve dijital izlenebilirlik aracının geliştirilmesi için destek * Geliştirilen araçların saha değerlendirmesi ve testi.

sonuç

Uzun vadede 80.000 koleksiyoner, 6.000 aracı ve 100 ihracatçının katılımı
Daha fazla kaynak bul

Daha fazla Ecocert hizmeti bulun

Organik Tarım

 
Daha fazlasını öğrenin

Gıda güvenliği ve kalitesi

 
Daha fazlasını öğrenin