Zahtev za ponudu u 5 min
Koja je svrha sertifikacije ASC COC?

Sertifikacija ASC COC promoviše odgovornu akvakulturu integrišući ekološke i društvene kriterijume.

Koje su ključne garancije ASC COC?

ASC sertifikat COC garantuje:
- Ovlašćena isporuka: kompanije moraju da kupe sertifikovane proizvode od ovlašćenog dobavljača

- Moguće je identifikovati: certificirani proizvodi mogu se jasno identifikovati

- Odvajanje: sertifikovani proizvodi su odvojeni od nesertifikovanih

- Sljedivo i evidentirano: certificirani proizvodi su sljedivi i zabilježene su količine

- Dobar sistem upravljanja: da zadovolji zahteve standarda

Za koju kategoriju proizvoda?

ASC COC sertifikacija se odnosi na morske proizvode iz akvakulture

Kako doći do oznake ASC COC?

Da bi dobili sertifikat ASC COC, preduzeće revidira nezavisno telo za sertifikaciju kao što je Ecocert. Da bi proizvodi nosili zelenu oznaku ASC, svaka kompanija u lancu snabdevanja mora imati važeći sertifikat o lancu starateljstva (COC).

Ko može dobiti sertifikat ASC COC?

Prerađivači morskih plodova, kompanije za maloprodaju i prehrambenu industriju mogu dobiti sertifikat ASC COC.

Zašto odabrati Ecocert?

Sa skoro 30 godina iskustva u reviziji i sertifikaciji organskih proizvoda u Francuskoj i u više od 130 zemalja, Ecocert je vodeći svetski specijalista za sertifikaciju održivih praksi.