Filtreleyin
Perakendeci - bahçe merkezi
Bir tedarikçi sözleşmesinin uygulanmasında yardım
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
 • Tedarikçilere yönelik ana taahhüt alanlarını belirlemek için mevcut iş uygulamalarının analizi
 • Üretim zincirlerinde çevresel ve sosyal risk yönetimi ile ilgili mevcut durumun değerlendirilmesi
 • Yaklaşım konusundaki farkındalıklarını artırmak için ekiplerin eğitimi
 • Tedarikçileri değerlendirmek için izleme göstergelerinin hazırlanması
 • E-öğrenme eğitim modüllerinin oluşturulması

sonuç

Grup Sorumlu Satın Alma Politikası üzerinde 4 özelleştirilmiş e-öğrenme modülünün oluşturulması
Kimya sektörü grubu
Tedarikçilere uygulanan CSR stratejisi için yardım.
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
 • Sistemin SWOT analizi ve tedarikçilerin CSR değerlendirme araçları
 • Doküman incelemesi ve kilit departmanlarla görüşmeler (Satın alma, Kalite Güvence, CSR)
 • Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikasını güçlendirmek için stratejik alanların belirlenmesi
 • Kurulan sistemin performansına ilişkin sentez raporu
 • Sosyal, çevresel ve yönetişim risklerini önlemek için özen görevini dikkate alan eylem önerileri

sonuç

Grubun ana müşterisi tarafından tedarikçi CSR stratejisinin doğrulanması
Bölgesel yönetim şirketi
ESG sürdürülebilir kalkınma stratejisine destek
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
 • Yönetim şirketinin ve dış yatırımların iç işleyişinin analizi
 • Sürdürülebilir kalkınmanın zorlukları konusunda farkındalık yaratmak ve ekipleri harekete geçirmek
 • Şirketler içindeki faaliyetlerin teşhisi ve CSR yaklaşımını oluşturmak için kişiye özel yardım

sonuç

Bir ESG standardının hazırlanması ve gelecekteki katılım için değerlendirme araçlarının geliştirilmesi
Uluslararası tarımsal gıda grubu
Vanilya-kakao üretiminin çeşitlendirme programı
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
 • Üreticilerin yaşam standardına ilişkin program etki değerlendirmesi
 • Etki ölçüm yönteminin ve sahadaki iyi uygulamaların doğrulanması
 • Temel göstergelerin ve tavsiyelerin kalitesinin uygunluk denetimi

sonuç

400 yararlanıcı üretici (ortalama gelirin artması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi)
Tekstil VSE
Bir CSR stratejisinin uygulanmasında yardım
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
 • Dahili CSR görevlisinin eğitimi
 • Sahada kişiselleştirilmiş desteğin devamı.
 • Genel yönetim stratejisi doğrultusunda zorlukların tanımlanması
 • Hiyerarşi ve paydaş danışmanlığı
 • Eylem planının hedef belirlemesi ve katılımcı gelişimi
 • CSR projesinin operasyonel sunumu.

sonuç

CSR etiketinin edinilmesi: SME +
Boya sektörü
Özel bir standardın oluşturulması
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
 • Boya sektöründe uluslararası bir grubun iyi uygulamalarının teşvik edilmesinde yardım
 • Bu pazarda öne çıkabilmek için tanıtılacak firmanın iyi formülasyon ve üretim uygulamalarının belirlenmesi
 • Teftiş kriterleri ve göstergeleri ile özel bir standardın hazırlanması ve üçüncü taraf bir denetim sisteminin oluşturulması.

sonuç

3 doğal boyanın piyasaya sürülmesi
International textile group
Strengthening of the CSR strategy
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
 • Diagnosis of the group CSR project
 • Proposal of improvement areas : practical implications for validating, identifying new topics, programme coherence and compatibility with the guidelines of CSR standards, internal communication and employee involvement, etc.

sonuç

Rollout of a CSR policy integrating the requirements of the GOTS standard
Tarımsal gıda KOBİ, Fransa
Bir CSR stratejisinin tanımlanması ve uygulanmasında yardım
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
 • Genel yönetim stratejisi doğrultusunda zorlukların belirlenmesi
 • Paydaşların önceliklendirilmesi ve istişaresi, hedef belirleme ve eylem planının katılımcı gelişimi
 • CSR projesinin operasyonel sunumu
 • Şirket etiketlemesi yoluyla CSR'nin tanıtılmasına ilişkin tavsiyeler

sonuç

Kapsamlı bir CSR stratejisinin uygulanması. Bir CSR etiketi (SME +) alarak taahhütlerini güçlendirmek
Perakendeci
Organik ürünlerin piyasaya sürülmesine yardımcı olacak eğitim araçlarının geliştirilmesi
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
 • Mağazaların tüm departmanlarında organik ürünlerin tanıtım stratejisine rehberlik etmek
 • Organik dağıtımda günlük olarak uygulanacak iyi uygulamaları gösteren video materyalinin üretimi (mağaza personeli ile birlikte çekim)
 • Her departmana özel rehber ve bilgi formlarının hazırlanması
 • Mağazalardaki ekipler için eğitim ve kişiselleştirilmiş yardım.

sonuç

120 yeni mağazada yeni organik departmanların hızla yayılması
KOBİ deterjan
Bir dizi doğal deterjan piyasaya sürülmeden önce teşhis
ECOCERT EŞLİĞİNİ KEŞFEDİN
 • Doğal deterjanlar konusunda uzmanlaşmış bir şirketin iş uygulamalarının analizi
 • Çeşitli departmanlarla görüşmeler (Satınalma, Üretim, Kalite Güvence vb.)
 • Sanayi bölgesinin saha teşhisi
 • Doğal deterjanlar için Ecocert standardı konusunda teknik ekiplerin eğitimi
 • Organik sertifikalı bir ürün serisinin piyasaya sürülmesini kolaylaştırmak için uygulanacak süreçle ilgili tavsiyeler
 • Düzeltici eylem planı içeren rapor

sonuç

4 sertifikalı doğal deterjandan oluşan bir ürün serisinin tanıtımı
DAHA FAZLASINI BULUN