Web Sitesinin kullanımına ilişkin veri koruma politikası ================================================ ======

Ecocert, mevcut Web Sitesini kullanırken veya Ecocert ile telefon, e-posta veya Web sitesinde bulunan iletişim formu aracılığıyla Web Sitesi kullanıcılarından topladığı kişisel verilerin Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) ve Fransız Veri Koruma Yasası'na uygun olarak işlenmesini sağlayacaktır. .

GİRİŞ

Web Sitesinin kullanımıyla ilgili bu kişisel veri koruma politikası şunları açıklamayı amaçlamaktadır:

 • Ecocert'in Web Sitesinin kullanımı sırasında veya telefon, e-posta veya mevcut Web Sitesinde bulunan iletişim formu aracılığıyla ilk temas sırasında toplayabileceği kişisel veri türleri,
 • veri işleme amaçları ve hukuki dayanakları,
 • kişisel verilerin olası alıcıları,
 • kişisel verilerin saklama süresi ile birlikte,
 • bu kişisel verilere eklenen haklar.

Ecocert ayrıca (muhtemel) müşteriler de dahil olmak üzere ortaklarının kişisel verilerinin korunmasına ilişkin özel bir politika geliştirmiştir. Bu politika istek üzerine mevcuttur.

1 / KİŞİSEL VERİ VE KAYNAK TÜRLERİ

Ecocert, yalnızca izlenen amaç için kesinlikle gerekli olan verileri toplayıp işleyecektir (verilerin en aza indirilmesi).

Web Sitesine erişirken ve kullanırken veya Ecocert ile telefon, e-posta veya Web Sitesinde bulunan form aracılığıyla iletişim kurarken, Ecocert aşağıdaki verilere erişebilir:

 • Adlarınız ve ilk adlarınız
 • Kişisel ve / veya profesyonel e-posta adresiniz
 • Kişisel ve / veya profesyonel telefon numaranız
 • Posta adresiniz / konumunuz

2 / KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE YASALLIĞI

Ecocert tarafından uygulanan tedaviler, açık, meşru ve belirlenmiş bir amaca yanıt verir.

Verileriniz aşağıdaki amaçlarla Ecocert tarafından işlenir:

 • iletişim formu aracılığıyla, e-posta ile veya telefonla belirtilen taleplerinize cevap verebilmek için. Bu durumda, kişisel verilerinizin işlenmesi, Ecocert'in izlediği meşru menfaatin bir parçasıdır, yani talebinizi takip etmek;
 • Çerezler kullanarak Web Sitemizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için. Çerezlerin çalışmasına izin vermemiz için onayınızı almamız gerekiyor. Bu çerezlere ilişkin ayarları değiştirmek isterseniz, [Web sitesinde bulunan çerezlerin yönetimi için özel politikamıza başvurabilirsiniz. ] (https://www.ecocert.com/en/flatpage/cookies-management-policy)

3 / KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SAKLIYORUZ?

Ecocert, verilerinizi, toplandıkları sırada izlenen amacı gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece saklar. Ecocert'in kişisel verilerinize başlangıçta toplandıkları amaç dışında başka bir amaçla ihtiyaç duyması durumunda, Ecocert sizi bilgilendirecek ve gerekirse önceden onayınızı isteyecektir.

4 / VERİLERİNİZİN AB DIŞINA AKTARILMASI

Ecocert, kişisel verilerinizi Ecocert Group kuruluşlarına veya Avrupa Birliği dışında bulunan taşeron şirketlere, yalnızca talebinizi işleme koymak için gerekli olması durumunda aktaracaktır.

5 / KİŞİSEL VERİLERİNİZE VE UYGULANABİLİR PROSEDÜRLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca, kişisel verilerinize erişim, düzeltme, silme ve işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin taşınabilirliği ve ölümünüzden sonra verilerinizin kaderini belirleme hakkınız da vardır. Bu hakları Veri Koruma Görevlimizle (DPO) iletişime geçerek kullanabilirsiniz:

 • e-posta ile: [personaldata@Ecocert.com] (mailto: personaldata@Ecocert.com)
 • postayla : Ecocert Dikkat: Veri Koruma Görevlisi (DPO) Lieu-dit Lamothe Ouest 32600 L'ISLE-JOURDAIN FRANSA

Tüm taleplere geçerli bir kimlik belgesi eşlik etmelidir.

Yukarıda açıklanan prosedürü izleyerek haklarınızı kullanamıyorsanız ve kişisel verilerinizin işlenmesinin mevzuata aykırı olduğunu düşünüyorsanız, Fransız Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés; ya web sitesinde [www.cnil.fr] (http://www.cnil.fr) bulunan bir form aracılığıyla veya web sitesinde [www.cnil.fr] bulunan adrese posta yoluyla (http: // www .cnil.fr) ulaşabilirsiniz.