Web sitesinin genel kullanım şartları

Mevcut web sitesi (""Web Sitesi""), kendisi ve yan kuruluşları (""Ecocert"") adına Ecocert tarafından geliştirilmiştir. Web Sitesinin herhangi bir kullanımı, aşağıda ayrıntıları verilen Kullanım Koşullarına (""Kullanım Koşulları"") uygun olmalıdır.

MADDE 1. GENEL KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

Mevcut Kullanım Koşulları, Web Sitesinin hizmetlerinin Ecocert tarafından sağlandığı ve Web Sitesi kullanıcısı (""Kullanıcı"") tarafından kullanılabileceği yasal çerçeveyi belirlemektedir. Web Sitesini kullanarak, Kullanıcının Kullanım Koşullarını kabul ettiği ve bunlara saygı göstermeyi kabul ettiği varsayılır.

Ecocert, mevcut Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, özellikle de yeni özelliklerin kurulduğu veya mevcut özelliklerin kaldırıldığı veya değiştirildiği durumlar gibi Web Sitesindeki değişikliklere uyarlama hakkını saklı tutar.

Bu nedenle, bu Web Sitesine erişirken her zaman önce Kullanım Koşullarının en son sürümüne başvurmanız önerilir. Her zaman bu sayfada mevcuttur. Kullanıcının Kullanım Koşullarını kabul etmemesi durumunda, Web Sitesini kullanmamalıdır.

MADDE 2. WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ

Web sitesinde bulunan içerik bilgi amaçlı verilmiştir. Ecocert, Web Sitesindeki bilgilerin güvenilir olduğundan emin olmak ve güncel tutmak için elindeki her türlü yöntemi kullanır. Ayrıca Ecocert, Web Sitesini ve tanımladığı hizmetleri herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Bununla birlikte, Ecocert, Web sitesinde bulunan tüm bilgilerin her zaman doğru, eksiksiz ve / veya güncel olduğunu garanti edemez. Bu nedenle, kullanmak istediği bilgilerin doğruluğunu Ecocert ile kontrol etmek Kullanıcıya kalacaktır. Ecocert, Web Sitesi veya web sitesinin bir kısmı ile ilgili herhangi bir açık veya zımni garanti vermez.

MADDE 3. FİKRİ MÜLKİYET VE FOTOĞRAF KREDİLERİ

Web sitesi ve tüm unsurları - özellikle metinler, ticari markalar, logolar, resimler, fotoğraflar, sesler, videolar, müzik, veritabanları ve uygulamalar - yazarlarının münhasır mülkiyetindedir. Sonuç olarak, Web Sitesinin veya herhangi bir işlemle oluşturduğu unsurlardan herhangi birinin tamamen veya kısmen çoğaltılması, temsil edilmesi, değiştirilmesi, dağıtılması ve / veya kullanılması Fransız Fikri Mülkiyet Mevzuatı'na göre yasaktır.

Web Sitesine erişim, bir hakkın tanınması olarak yorumlanmayacaktır ve genel olarak, Kullanıcılarına, yazarlarının münhasır mülkiyeti olarak kalan Web Sitesinin herhangi bir unsuruyla ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermez. İçeriğini veya görünümünü değiştiren veya değiştirmesi muhtemel olan herhangi bir verinin Web Sitesine tanıtılması yasaktır.

MADDE 4. BU WEB SİTESİNE AİT OLAN HİPERLİNKLERİN OLUŞTURULMASI

Ecocert, bu Web Sitesine atıfta bulunan köprü bağlantılarını aşağıdaki koşullara tabi olarak yetkilendirir:

  • Bu Web Sitesinin herhangi bir sayfasının başka bir web sitesine yerleştirilmesi yasaktır. Ancak, mevcut Web Sitesinin sayfalarını ayrı bir pencere açılarak erişilebilir hale getiren hiperlinklere izin verilmektedir.
  • Köprü başlığı, açıkça "www.Ecocert.com" ifadesini içermeli veya köprü ile Web Sitesi ve / veya Ecocert arasındaki ilişki halkın zihninde herhangi bir karışıklığı önlemek için açıkça belirtilmelidir.

Bu yetki, Ecocert'in imajını veya itibarını etkileyebilecek Web Sitesine atıfta bulunan bir hiperlink içeren herhangi bir web sitesi veya başka herhangi bir ortam için geçerli değildir.

Ecocert, Web Sitesine atıfta bulunan bir hiperlink içeren herhangi bir web sitesi veya diğer herhangi bir medyadan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve içeriği ve kullanımı ile ilgili herhangi bir sorumluluğu reddeder.

MADDE 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Ecocert, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak özel bir politika geliştirmiştir. [Bu politika Web sitesinde mevcuttur.] (Https://www.ecocert.com/en/flatpage/data-protection-policy)

MADDE 6. ÇEREZLER

Ecocert, çerezlerin yönetimi ile ilgili özel bir politika geliştirmiştir. [Bu politika Web sitesinde mevcuttur.] (Https://www.ecocert.com/en/flatpage/cookies-management-policy)

MADDE 7. SORUMLULUK

Ecocert, yasaların izin verdiği ölçüde, Web Sitesinin ve içeriğinin kullanımı, işleyişi veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilişkili doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili her türlü sorumluluğu hariç tutar.

Tarayıcınızın ayarları, özellikle çerezleri reddedenler, Web Sitesinin belirli özelliklerini ve / veya sayfalarını erişilemez hale getirebilir. Bundan Ecocert sorumlu tutulamaz.

Ecocert, Web Sitesi ve içeriğinde herhangi bir zamanda herhangi bir değişiklik, düzeltme veya düzenleme yapma hakkını saklı tutar.

Bu Web Sitesinde başka bir web sitesine atıfta bulunan bağlantılar, bu diğer web sitesinin veya içeriğinin Ecocert tarafından onaylandığı şeklinde yorumlanamaz ve burada yer alan bilgi, görüş ve önerilerden Ecocert sorumlu tutulamaz. Bağlantıların veya ticari markaların, adların, hizmetlerin, alan adlarının ve diğer şirketlerin adlarının belirtilmesi, aksi belirtilmedikçe, Ecocert ve / veya bağlı şirketleri ile bu şirketler, ürünler veya hizmetler, ticari markalar veya adlar arasında herhangi bir bağlantının var olduğu anlamına gelmez.

MADDE 8. UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Web Sitesinin herhangi bir kullanımının Fransız topraklarında gerçekleştiği kabul edilecektir. Web Sitesinin kullanımı ve / veya içeriğiyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık Fransız yasalarına tabi olacak ve Fransa'daki Toulouse Mahkemelerine sunulacaktır.