Filtrare după
Grup internațional de textile
Diagnostic înainte de lansarea hainelor certificate GOTS
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Analiza practicilor de afaceri ale unei companii din sectorul tipografiei * Interviuri cu diferite departamente (achiziții, producție, asigurarea calității etc.) * Câmpuri diagnostice ale sitului industrial * Instruirea echipelor tehnice la standardul GOTS * Sfaturi cu privire la procesele ce urmează a fi implementate pentru a facilita lansarea unei linii de produse certificate * Raport care include un plan de acțiuni corective

Rezultatul

Lansarea a 20 de referințe organice pentru textile de îmbrăcăminte
Grupul Agroalimentar Internațional
Studiu de piață în Asia și Orientul Mijlociu
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Analysis of the organic market in Asia and the Middle East * Advice on a positioning strategy for new products * Regulatory and technical support for defining the production conditions to be implemented in these markets.

Rezultatul

Propunerea a 3 scenarii de poziționare pe piață
Fundație corporativă
Evaluarea cererilor de finanțare pentru proiectele Pădure-Climat
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
*Crearea cadrelor pentru cererile de finanțare * Implementarea materialelor didactice de sprijin și o evaluare a proiectului * Dezvoltarea unui sistem de evaluare credibil și pragmatic pentru a sprijini deciziile de finanțare ale fundației pentru proiectele Pădure-Climă (reîmpădurire, compensare a carbonului etc.).

Rezultatul

Instrument cuprinzător de analiză a proiectelor pentru îmbunătățirea fiabilității deciziilor de finanțare
Grupul Agroalimentar Internațional
Program de diversificare a producției de vanilie-cacao
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Evaluarea impactului programului asupra nivelului de trai al producătorilor * Verificarea metodei de măsurare a impactului și a bunelor practici pe teren * Inspecția conformității cu privire la calitatea indicatorilor cheie și a sfaturilor

Rezultatul

400 de producători beneficiari (creșterea venitului mediu și îmbunătățirea condițiilor de viață)
Grup internațional de textile
Consolidarea strategiei CSR
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Diagnosticul proiectului CSR de grup * Propunerea de domenii de îmbunătățire: implicații practice pentru validarea, identificarea unor subiecte noi, coerența programului și compatibilitatea cu orientările standardelor CSR, comunicarea internă și implicarea angajaților etc.

Rezultatul

Implementarea unei politici CSR care integrează cerințele standardului GOTS
ONG internațional
Asistență în strategia de promovare a produselor agricole
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Analiza strategică a scenariilor de promovare pentru două produse agricole prelucrate din Burkina Faso: caju și mango uscat * Interviuri cu actorii din sector și autoritățile locale * Analiza comparativă cost-beneficiu a posibilelor semne de calitate: organice, indicații geografice, comerț echitabil etc.

Rezultatul

Pregătirea unui plan de acțiune și buget pentru fiecare scenariu de promovare
IMM agroalimentare, Franța
Îndrumări pentru implementarea „Culturii siguranței alimentare”
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Definirea și implementarea culturii siguranței alimentare Identificarea provocărilor în conformitate cu strategia managementului general * Stabilirea obiectivelor și dezvoltarea participativă a planului de acțiune * Lansarea operațională a proiectului Cultura siguranței alimentare

Rezultatul

Definirea unei politici privind cultura siguranței alimentare și lansarea instrumentelor pentru facilitarea procesului
Retailer - centru de grădină
Asistență în implementarea unei charte a furnizorilor
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Analiza practicilor comerciale existente pentru a identifica principalele domenii de angajament față de furnizori * Evaluarea situației actuale în ceea ce privește gestionarea riscurilor de mediu și sociale în cadrul lanțurilor sale de producție * Antrenarea echipelor pentru a le conștientiza abordarea * Pregătirea indicatorilor de monitorizare pentru evaluarea furnizorilor * Crearea modulelor de instruire e-learning

Rezultatul

Crearea a 4 module personalizate de e-learning pe grupul Politica de achiziții responsabile
Grupul sectorului chimic
Asistență pentru strategia CSR aplicată furnizorilor
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Analiza SWOT a sistemului și a instrumentelor de evaluare CSR ale furnizorilor * Revizuirea documentelor și interviurile cu departamentele cheie (achiziții, asigurarea calității, CSR) * Identificarea domeniilor strategice pentru consolidarea politicii de aprovizionare responsabilă * Raport de sinteză privind performanța sistemului stabilit * Propuneri de acțiuni care iau în considerare datoria de îngrijire, pentru a preveni riscurile sociale, de mediu și de guvernanță

Rezultatul

Validarea strategiei CSR a furnizorului de către clientul principal al grupului
Grup internațional de cosmetice
Asistență în monitorizarea unui program de durabilitate
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Îndrumarea grupului pentru atingerea obiectivelor programului său de sustenabilitate * Analiza lanțurilor de producție a materiei prime și definirea celei mai bune strategii pentru evaluarea și monitorizarea indicatorilor de performanță socială și de mediu (KPIs) * Sprijiniți implementarea contractelor multipartite pentru a asigura angajamentul tuturor actorilor din sector către o metodă durabilă de producție și distribuție a valorii.

Rezultatul

39 de indicatori de performanță evaluați în fiecare an, asistență la semnarea a 10 contracte multipartite
Companie internațională de consultanță
Asistență la înființarea a trei lanțuri de producție ecologice
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Identificarea jucătorilor din amonte și din aval din cele trei lanțuri de producție în cauză: lentisc, ficat, produse apicole * Diagnosticul practicilor actuale de producție * Propunerea unui plan de acțiune pentru lansarea agriculturii ecologice * Dezvoltarea de instrumente și ghiduri tehnice adaptate fiecărui sector (perioadă de conversie, practici de producție și prelucrare, etichetare etc.) * Instruirea producătorilor și instructorilor pentru a asigura continuitatea proiectului.

Rezultatul

Pregătirea a peste 150 de producători și tehnicieni
FAO
Analiza tendințelor pieței de compensare a carbonului în sectorul agroalimentar
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Cartografierea peisajului jucătorilor implicați pe piața compensării carbonului (organisme de reglementare, companii private, proprietari de etichete etc.) * Revizuirea documentelor metodologiilor și tendințelor existente * Interviuri cu diferiți actori din sector pentru a analiza punctele tari și punctele slabe ale sistemelor de evaluare și promovare stabilite.

Rezultatul

în progres
Birou central de achiziții
Etalon de acvacultură și etichetă de pescuit durabil
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Analiza etichetelor de pescuit și acvacultură durabile * Participarea la dezvoltarea unei strategii de cumpărare a fructelor de mare * Crearea unui standard privat intern de bune practici pentru achiziționarea responsabilă a produselor pescărești și de acvacultură.

Rezultatul

Au fost analizate 9 etichete de pescuit și acvacultură durabile Crearea unui standard privat intern de bune practici de cumpărare pentru produse din pescuit durabil și acvacultură.
Textile VSE
Asistență în implementarea unei strategii CSR
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Instruirea ofițerului CSR intern * Continuarea asistenței individualizate la fața locului. * Identificarea provocărilor în conformitate cu strategia managementului general * Ierarhizarea și consultarea părților interesate * Stabilirea obiectivelor și dezvoltarea participativă a planului de acțiune * Lansarea operațională a proiectului CSR.

Rezultatul

Obținerea etichetei CSR: IMM +
Grup internațional de cosmetice
Crearea unui instrument de evaluare terță parte
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Analiza punctelor tari și punctelor slabe ale programului de aprovizionare responsabilă pentru materiile prime cosmetice și accesoriile textile * Dezvoltarea unei rețele de evaluare de mediu și socială pentru lanțurile de producție ale acestor materii prime și accesorii * Efectuarea de evaluări în 24 de țări * Raportarea și propunerea de planuri de acțiune pentru dezvoltarea în continuare a lanțurilor de producție și îmbunătățirea impactului.

Rezultatul

32 de lanțuri de producție evaluate periodic din 2009
Retailer
Dezvoltarea instrumentelor educaționale pentru a ajuta la lansarea produselor organice
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Ghidarea strategiei de lansare a produselor organice în toate departamentele magazinelor * Producția de material video (filmare alături de personalul magazinului) prezentând bunele practici care trebuie implementate zilnic în distribuția organică * Pregătirea ghidurilor și fișelor de informații specifice fiecărui departament * Instruire și asistență personalizată pentru echipe din magazine.

Rezultatul

Lansarea rapidă a noilor departamente organice în 120 de magazine noi
Magazine specializate de băuturi
Dezvoltarea instrumentelor pentru promovarea sistemului de calitate
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Diagnostic cu sfaturi pentru promovarea sistemului de calitate * Instruirea echipelor pentru a-i sensibiliza cu privire la implementarea abordării * Pregătirea unei charte care stabilește principiile principale ale abordării calității.

Rezultatul

Crearea instrumentelor de analiză a riscurilor și de monitorizare a sistemului de calitate
Sectorul vopselei
Crearea unui standard privat
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Asistență în promovarea bunelor practici ale unui grup internațional din Sectorul vopselei * Identificarea bunelor practici de formulare și producție a companiei care urmează să fie promovată pentru a se remarca pe această piață * Pregătirea unui standard privat cu criterii și indicatori de inspecție și crearea unui sistem de audit terță parte.

Rezultatul

Lansarea a 3 vopsele naturale
Grup forestier
Pregătirea specificațiilor tehnice
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Identificarea părților interesate locale * Modificarea standardului FSC în parteneriat cu FSC Franța pentru adaptarea standardului FSC la Noua Caledonie * Crearea și organizarea de ateliere de lucru pentru a ajuta la pregătirea specificațiilor tehnice * Definirea și pregătirea criteriilor și indicatorilor de inspecție * Coordonarea procesului de validare cu FSC International.

Rezultatul

Recunoașterea FSC la nivel național
FAO
Crearea a două indicații geografice pilot
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Identificarea anumitor produse eligibile pentru indicații geografice * Definirea caracteristicilor în ceea ce privește aria geografică * Crearea unui sistem de semne oficiale de calitate și origine în provincia Bursa * Consolidarea cadrului legal și instituțional * Structurarea și instruirea grupurilor de producători * Test de marketing pentru a evalua atractivitatea produsului.

Rezultatul

Lansarea a două indicații geografice în Bursa, Turcia
Federație profesională
Dezvoltarea unui instrument de analiză și gestionare a mediului
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
Dezvoltarea unei platforme online (model SaaS) pentru a efectua cu ușurință o analiză de mediu și pentru a gestiona acțiunile corespunzătoare pentru IMM-uri din sectorul organic

Rezultatul

Instrument online de analiză și monitorizare a mediului găzduit de sindicat și accesibil membrilor săi
Companie viticolă
Diagnostic înainte de etichetare
DESCOPERIȚI ACOMPANIEMENTUL ECOCERT
* Observarea și analiza practicilor CSR în cadrul companiei în ceea ce privește orientările ISO 26000 și eticheta CSR: E + (Antreprenori + Angajamente) * Identificarea domeniilor de îmbunătățire și asistarea echipelor în definirea strategiei CSR * Diagnosticul și planurile de acțiune care urmează să fie implementate pentru planificarea și gestionarea strategiei CSR pentru a obține eticheta.

Rezultatul

Etichetare sub eticheta CSR „Antreprenori + Angajamente”
Aflați mai multe