Zahtev za ponudu u 5 min
Koja je svrha FSC® sertifikata?

Sertifikacija omogućava promociju vašeg odgovornog menadžmenta šumama i komercijalizaciju proizvoda na bazi drveta iz sertifikovanih šuma.

Koje su ključne garancije FSC®?

Postoje dve vrste sertifikata:

  1. Sertifikat o menadžmentu šuma: garantovati primenu principa i poštovanje socijalnih, ekonomskih i ekoloških kriterijuma u ​​šumi.

  2. Potvrda lanca skrbništva: obezbeđivanje sljedivosti drveta i materijala i proizvoda na bazi drveta tokom procesa obrade i marketinga, od certificirane šume do krajnjeg potrošača.

    Ove usluge se nude a Ecocert Swiss AG podružnicom kompanije grupa akreditovana za FSC® sertifikat (ASI-ACC-005).

Za koju kategoriju proizvoda?

FSC ® se odnosi na sve drvne i nedrvne proizvode iz šuma sa certifikatom FSC®: drvo, vlakna, celuloza, papir, karton, tekstil, pluta, bambus …

Ko može dobiti sertifikat FSC®?

FSC ® je namenjen: - Vlasnicima i menadžerima šuma

Zašto odabrati Ecocert?

Sa skoro 30 godina iskustva u reviziji i sertifikaciji organskih proizvoda u Francuskoj i u više od 130 zemalja, Ecocert je vodeći svetski specijalista za sertifikaciju održivih praksi.

Korisni linkovi