Zahtev za ponudu u 5 min
Koja je svrha zahteva za verifikaciju FSA?

Procena održivosti poljoprivrednih gazdinstava (FSA) pruža kompanijama standardizovan pristup za postizanje ciljeva održive poljoprivrede.

Koje su ključne garancije FSA?

FSA je dizajniran da poboljša socijalne, ekološke, ekonomske i opšte prakse upravljanja poljoprivrednim gazdinstvima.

Za koju kategoriju proizvoda?

FSA koji se koristi za ratarsku proizvodnju primenljiv je na ratarske, povrtarske, voćne i useve, mada nije primenljiv na divlje žetve.

Ko može dobiti sertifikat FSA?

FSA je namenjen farmama svih veličina (uključujući velike, male vlasnike i grupe uzgajivača)

Kako dobiti oznaku FSA?

Da biste se verifikovali pod FSA, morate se registrovati na SAI Platform, a zatim imenovati telo za verifikaciju kao što je Ecocert.

Zašto odabrati Ecocert?

Sa skoro 30 godina iskustva u reviziji i sertifikaciji organskih proizvoda u Francuskoj i u više od 130 zemalja, Ecocert je vodeći svetski specijalista za sertifikaciju održivih praksi.