Zahtev za ponudu u 5 min
Koja je svrha oznake društveno odgovornog poslovanja?

Oznaka vam omogućava da istaknete i potvrdite identitet svoje kompanije ili organizacije kao ECORESPONSIBLE lidera.

Koje su ključne garancije Eko-odgovornog programa?

Oznaka društvene odgovornosti (CID) garantuje:

  • Pristup strateškog eko-odgovornog planiranja

  • Dijagnostika ukupnih performansi

  • Ekoodgovorni strateški plan

  • Povelja o održivom razvoju

  • Komunikacija sa zainteresovanim stranama

  • Sprovođenje ekološki odgovornog plana i izveštavanje o napretku

Za koju kategoriju proizvoda?

CID oznaka se odnosi na sve sektore delatnosti naše ekonomije

Ko su primaoci ovog organskog sertifikata?

Certified businesses lead the way in understanding the impacts of their activities, reducing their environmental footprint and improving their value chain. They aim to find the right balance between creating value and the sustainability of global socioenvironmental systems.

Kako dobiti ovu nalepnicu na svojim proizvodima?

Sertifikovana kompanija može da koristi logo programa koji odgovara nivou postignutom u internim i eksternim komunikacijama o kompaniji.

Zašto odabrati Ecocert?

Sa preko 25 godina iskustva u reviziji i sertifikaciji organskih proizvoda u KANADI, Ecocert je specijalista za sertifikaciju održivih praksi