Condiții generale de utilizare a site-ului

Prezentul site web ("Site-ul") este dezvoltat de Ecocert în numele său și al filialelor sale ("Ecocert"). Orice utilizare a site-ului web trebuie să fie în conformitate cu Termenii de utilizare detaliați mai jos ("ToU").

ARTICOLUL 1. ACCEPTAREA TERMENILOR GENERALI DE UTILIZAREPrezentul ToU stabilește cadrul legal în care serviciile Site-ului sunt furnizate de Ecocert și pot fi utilizate de utilizatorul Site-ului ("Utilizatorul"). Prin utilizarea Webiste, se presupune că Utilizatorul a acceptat ToU și că a fost de acord să le respecte.Ecocert își rezervă dreptul de a modifica prezentul ToU în orice moment și fără notificare, în special pentru a le adapta la modificările site-ului web, ar fi atunci când sunt instalate noi caracteristici sau când caracteristicile existente sunt eliminate sau modificate. Prin urmare, se recomandă să consultați întotdeauna mai întâi cea mai recentă versiune a ToU atunci când accesați acest site web. Acestea sunt întotdeauna disponibile pe această pagină. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu ToU, acestea nu ar trebui să utilizeze site-ul web. 

ARTICOLUL 2. CONȚINUTUL SITE-ULUIConținutul disponibil pe site-ul web este furnizat în scop informativ. Ecocert utilizează toate mijloacele posibile pe care le are la dispoziție pentru a se asigura că informațiile de pe site-ul web sunt fiabile și pentru a le menține actualizate. În plus, Ecocert își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment și fără notificare, Site-ul web și serviciile pe care le descrie.Cu toate acestea, Ecocert nu poate garanta că toate informațiile disponibile pe site-ul web sunt întotdeauna exacte, complete și/sau actualizate. Prin urmare, va fi lasitatea utilizatorului să verifice cu Ecocert exactitatea informațiilor pe care dorește să le utilizeze. Ecocert nu oferă nicio garanție expresă sau tacită cu privire la site-ul web sau la o parte a acestuia.

ARTICOLUL 3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI CREDITE FOTO Site-ul web și toate elementele sale - în special, dar fără a se limita la, texte, mărci comerciale, logo-uri, imagini, fotografii, sunete, videoclipuri, muzică, baze de date și aplicații - sunt proprietatea exclusivă a autorilor lor. În consecință, orice reproducere, reprezentare, modificare, modificare, distribuire și/sau exploatare, în tot sau în parte, a site-ului web sau a oricăruia dintre elementele din care este compus prin orice proces, este interzisă, în conformitate cu legislația franceză privind proprietatea intelectuală.Accesul la site-ul web nu va fi interpretat ca o recunoaștere a unui drept și, în general, nu conferă Utilizatorilor săi niciun drept de proprietate intelectuală cu privire la niciun element al site-ului web, care rămân proprietatea exclusivă a autorilor lor. Este interzisă introducerea oricăror date de pe Site care modifică sau sunt susceptibile de a modifica conținutul sau aspectul acestuia.

ARTICOLUL 4. CREAREA DE HYPERLINK-URI REFERITOARE LA ACEST SITE Ecocert autorizează hyperlink-uri care se referă la acest site web, sub rezerva următoarelor condiții:

  • Este interzisă încorporarea oricăror pagini ale prezentului site web într-un alt site web. Cu toate acestea, hyperlink-urile care fac accesibile paginile prezentului site web prin deschiderea unei ferestre separate sunt permise. 
  • Titlul hyperlink-ului trebuie să conțină mențiunea explicită www.ecocert.com, sau relația dintre hyperlink și Site-ul web și/sau Ecocert trebuie să fie indicată în mod clar, pentru a evita orice confuzie în mintea publicului. Această autorizație nu se aplică niciunui site web sau oricărui alt suport care conține un hyperlink care se referă la site-ul web care poate afecta imaginea sau reputația Ecocert.Ecocert nu va fi responsabil în niciun fel pentru niciun site web sau alt suport care conține un hyperlink care face referire la site-ul web și își declină orice responsabilitate cu privire la conținutul și utilizarea acestora.ARTICOLUL 5. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    Ecocert a elaborat o politică specifică privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. [Această politică este disponibilă pe site-ul web.] (
    https://www.ecocert.com/en/flatpage/data-protection-policy)

ARTICOLUL 6. COOKIE-URI Ecocert a dezvoltat o politică specifică privind gestionarea cookie-urilor. [Această politică este disponibilă pe site-ul web.] (https://www.ecocert.com/en/flatpage/cookies-management-policy)

ARTICOLUL 7. RESPONSABILITATE Ecocert exclude, în măsura permisă de lege, orice răspundere cu privire la daunele directe sau indirecte care rezultă din sau în legătură cu utilizarea, funcționarea sau indisponibilitatea site-ului web și a conținutului acestuia.Setările browserului dvs., în special cele care refuză cookie-urile, pot face anumite caracteristici și / sau pagini ale site-ului web inaccesibile. Ecocert nu este responsabil pentru acest lucru.Ecocert își rezervă dreptul de a face orice modificări, corecții sau modificări ale Site-ului web și ale conținutului acestuia în orice moment.Link-urile de pe prezentul site web care se referă la un alt site web nu pot fi interpretate ca o aprobare a acestui alt site web sau a conținutului său de către Ecocert, iar Ecocert nu poate fi tras la răspundere pentru informațiile, opiniile și recomandările conținute în acesta.Menționarea linkurilor sau mărcilor comerciale, a numelor, serviciilor, numelor de domenii și a numelor altor companii nu implică, cu excepția cazului în care se indică altfel, existența oricărei legături între Ecocert și/sau filialele sale și aceste companii, produse sau servicii, mărci comerciale sau nume în cauză.

ARTICOLUL 8. LEGEA APLICABILĂ ȘI COMPETENȚA **Orice utilizare a site-ului web se consideră că a avut loc pe teritoriul francez. Orice litigiu legat de utilizarea site-ului web și/sau a conținutului acestuia este reglementat de legislația franceză și va fi înaintat instanțelor din Toulouse din Franța.