Zahtev za ponudu u 5 min
Koja je svrha sertifikata za organsku poljoprivredu po SAD standardu?

USDA Organic sertifikat omogućava da se vaši organski proizvodi prodaju u Sjedinjenim Državama.

Koje su ključne garancije USDA NOP sertifikovanih proizvoda?

Sertifikacija za organsku poljoprivredu SAD garantuje:
-zaštita klime i životne sredine

- očuvanje plodnosti tla

- očuvanje biodiverziteta

- poštovanje prirodnih ciklusa i dobrobiti životinja

- odsustvo upotrebe hemijskih i sintetičkih proizvoda

- odsustvo GMO
- transparent labelling for consumers

Za koju kategoriju proizvoda?

USDA NOP USDA NOP se odnosi na "100% Organic," "Organic" ili"Made With Organic" hranu, hranu za stočnu hranu i proizvode za ličnu negu

Ko su primaoci ovog organskog sertifikata?

Oznaka Organska poljoprivreda SAD namenjena je proizvođačima i rukovaocima organskim usevima, divljim usevima, stokom ili prerađenom hranom, hranom za stoku i proizvodima za ličnu negu.

Kako nalepiti oznaku organske poljoprivrede SAD na svoje proizvode?

Da biste u Sjedinjenim Državama prodavali, etiketirali ili predstavljali organske proizvode, vaše proizvode mora da sertifikuje USDA-ovlašćena agencija za sertifikaciju, kao što je Ecocert.

Koji su ulazi i materijali dozvoljeni u organskoj proizvodnji?

Proizvodi koji se koriste u vašem Planu organskog sistema moraju biti u skladu sa ** USDA National List of Allowed and Prohibited Materials
Ecocertov sertifikacioni tim pregledaće vaše materijale kako bi utvrdio da li su dozvoljeni.

Da li ste dobavljač sirovina ili materijala koji se koriste u organskoj proizvodnji?
Pitajte nas o Ecocertovoj sertifikaciji za ulazne podatke, koja omogućava da se vaši proizvodi plasiraju u SAD i širom sveta.

Zahtev za ponudu

Zašto odabrati Ecocert?

Sa skoro 30 godina iskustva u reviziji i sertifikaciji organskih proizvoda u Francuskoj i u više od 130 zemalja, Ecocert je vodeći svetski specijalista za sertifikaciju održivih praksi.