Apăsaţi AICI pentru vizualizarea informarii cu privire la măsurile de prevenire a contaminării.

Conform Art. 28 (1) din Reg. UE nr. 848/2018, pentru a evita contaminarea cu produse sau substanţe neautorizate pentru utilizarea în producţia ecologică, operatorii iau următoarele măsuri de precauţie în fiecare etapă a producţiei, pregătirii și distribuţiei: (a) instituie și menţin măsuri proporţionale și adecvate pentru a identifica riscurile de contaminare a producţiei și a produselor ecologice cu produse sau substanţe neautorizate, inclusiv identificarea sistematică a etapelor procedurale esenţiale; (b) instituie și menţin măsuri proporţionale și adecvate pentru a evita riscurile de contaminare a producţiei și a produselor ecologice cu produse sau substanţe neautorizate; (c) revizuiesc și adaptează aceste măsuri cu regularitate; și (d) respectă alte cerinţe relevante din prezentul regulament, care asigură separarea produselor ecologice, în conversie și neecologice.

Având în vedere prevederile articolului mai sus menționat, în cazul în care dețineți în aceeași exploatație:

  • Produse cu diferite statusuri: ecologic, în conversie, convențional (de pe terenuri neecologice sau de pe terenuri în primul an de conversie, inclusiv producția obținută de pe zona tampon),
  • Parcele gestionate în sistem ecologic care se invecinează cu parcele convenționale

Trebuie să:

  • Separați parcelele prin vegetație spontană, drumuri, răzoare, etc.
  • Recoltați separat zonele tampon a căror producție va fi inregistrată și gestionată cu statut convențional, în cazul în care parcele gestionate în sistem ecologic se invecinează cu parcele convenționale
  • Separați produsele obținute
  • Depozitați separat inputurile (fertilizatori, pesticide, semințe, …) folosite pentru suprafețele ecologice/în conversie și neecologice.

Aveți obligația:

  • Să descrieți toate măsurile de precauție întreprinse pentru a reduce riscul contaminării cu produse sau substanțe interzise;
  • Să descrieți măsurile de curățenie întreprinse în locurile de stocare și prin lanțul de producție al producătorului;
  • să țineți un registru adecvat pentru evidența separării (caietul câmpului, registru intrări-ieșiri, fișe de magazie, etc.).

Pentru informații suplimentare, nu ezitati sa ne contactați!

Informare cu privire la măsurile de prevenire a contaminării
Înapoi la noutăți