5 dakika içinde teklif talebi
İyi Tarım Uygulamaları sertifikasyonunun amacı nedir?

İyi Tarım Uygulamaları (İTU); insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermeyen, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretilen, üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği, üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun olarak yapılan ve tüm bu işlemlerin kayıt altına alınarak kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim şeklidir. İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsar.

İTU sertifikalı ürünlerin temel garantileri nelerdir?

İyi Tarım Uygulamaları (İTU), gerek kaliteli ve verimli bir tarımsal üretim, gerekse güvenli gıda tüketimi açısından oldukça önemlidir.

Ürünlerinize İTU etiketi nasıl alınır?

İTU standardına göre sertifika almaya hak kazanıldığında etiket kullanılabilir.

Hangi ürün kategorisi için?

Tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyonu, bireysel sertifikasyon ve grup sertifikasyonu olmak üzere iki şekilde yapılır.

*Bireysel Sertifikasyon: Gerçek veya tüzel kişilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapmaları halinde bireysel sertifikasyon yapılır. Sertifikasyon kapsamındaki ürünün üretiminin yapıldığı tüm alanlar kontrol kuruluşu tarafından denetlenir.

*Grup Sertifikasyonu: Üretici örgütü veya üretici çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen gerçek kişilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapması halinde grup sertifikasyonu yapılarak üretici örgütü veya üretici adına kontrol edilir ve sertifikalandırılır. Bu seçenekte kontrol kuruluşu ile üretici organizasyonu arasında sözleşme yapılır ayrıca üretici organizasyonu ve üreticiler arasında da sözleşme yapılır.

Bu sertifikayı kimler alabilir?

Bitkisel ve hayvansal üretim yapan ve Tarım ve Orman Bakanlığı ‘nın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler alabilir.

İzin verilen girdi ve malzemelerle ilgili bir kısıt var mı?

Hastalık ve zararlılarla mücadele Entegre Mücadele Teknik Talimatları doğrultusunda öncelikle kültürel tedbirler, mekanik mücadele, biyolojik mücadele veya biyoteknik yöntemler uygulanmalı; son çare olarak kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bütün pestisit uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır ve pestisit kalıntı analizlerinin sıklığı, risk değerlendirmelerine göre yapılmalıdır. Maksimum kalıntı limitlerinin aşılması durumunda ise bir acil eylem planı mevcut olmalıdır.

Teklif talebi

Neden Ecocert'i seçmelisiniz?

Fransa'da ve 130'dan fazla ülkede organik ürünlerin denetimi ve sertifikasyonu için yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip olan Ecocert, sürdürülebilir uygulamaların sertifikalandırılmasında dünyanın önde gelen uzmanıdır.

Bağlantılı müşterilerin listesi

İTU sertifikaları için Ecocert ile bağlantılı şirketlerin listesi

Daha fazlasını öğrenin